10 Amerikaanse beleggingsfondsen met long track-records

De Amerikaanse fondsen van de Capital Group bieden al sinds het begin van de jaren dertig beleggingsfondsen aan hun klanten, waardoor het een van de oudste gevestigde beleggingsfondsen is. Vanaf 2015 biedt American Funds in totaal 57 beleggingsfondsen verspreid over de beleggingscategorieën van aandelen, obligaties, geldmarktfondsen en pensioenfondsen met target-date. Het oudste Amerikaanse fonds dat nog steeds actief is, is een op groei en inkomen gericht aandelenfonds met een introductiedatum van 1 januari 1934.

American Funds is een groot voorstander van actief beheerde fondsen onder leiding van professionele analisten en managers. De beleggingsfondsenportefeuilles van het bedrijf worden samengesteld door de "hoogste overtuigingsinvesteringsideeën" van een team van gespecialiseerde onderzoeker-analisten aan elk fonds te combineren.

Meer informatie over de 10 American Funds-beleggingsfondsen met de langst gevestigde trackrecords.

1) American Funds Investment Company of America

Het Fonds Investment Company of America is een actief beheerd groei- en inkomstengericht aandelenfonds dat in januari 1934 werd gelanceerd. Het gemiddelde jaarlijkse rendement sinds de oprichting is 12,05%, wat duidelijk beter is dan het gemiddelde jaarlijkse rendement van S&P 500 van 8,26% gedurende dezelfde periode. Het vijfjaarlijkse jaarrendement vanaf november 2015 is 12,25%. Het heeft een kostenratio van 0,58% en een dividendrendement van 1,35%.

2) Amerikaans beleggingsfonds

Het American Mutual Fund is een grootkapitaalfonds met het drievoudige doel van behoud van kapitaal, kapitaalgroei en inkomsten. Aandelen worden geselecteerd op basis van fundamentele waardefactoren en duurzame dividenden. Het fonds is geïntroduceerd in februari 1950 en heeft sinds de oprichting een gemiddeld jaarlijks rendement van 11,52%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is 11,87%. De kostenratio van het fonds is 0,59%. Het dividendrendement is 1,86%.

3) AMCAP-fonds

Het AMCAP-fonds werd in mei 1967 opgericht om kapitaalgroei op de lange termijn na te streven. De fondsbeheerder selecteert aandelen van bedrijven met gevestigde groeiresultaten op basis van consistent bovengemiddelde groei en winst. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds sinds de oprichting is 11,36%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is 14,18%. De kostenratio van het fonds is 0,68%, ruim onder het categoriegemiddelde van 1,19%. Er is momenteel geen dividendrendement.

4) Nieuw perspectieffonds

American lanceerde het New Perspective Fund in maart 1973. Het beleggingsdoel is kapitaalgroei op lange termijn. De fondsbeheerder belegt wereldwijd in voornamelijk multinationale ondernemingen met een grote chip. Het fonds kan worden belegd in gewone aandelen, preferente aandelen, obligaties of converteerbare effecten. Het gemiddelde jaarlijkse rendement sinds oprichting is 12,16%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is 10,16%. De kostenratio van het fonds is 0,77%. Dividendrendement is 0,53%.

5) Het groeifonds van Amerika

Het Growth Fund of America werd gelanceerd in december 1973, op zoek naar kapitaalgroei op lange termijn. De fondsbeheerder kan beleggen in cyclische bedrijven, depressieve sectoren of bedrijven, en waarde- of doorloopmogelijkheden. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds sinds de oprichting is 13,43%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is 12,1%. Het fonds heeft een kostenratio van 0,67% en biedt een dividendrendement van 0,32%.

6) Het inkomstenfonds van Amerika

Het Inkomstenfonds van Amerika werd ook geïntroduceerd in december 1973 en het gemiddelde jaarlijkse rendement sinds oprichting is 10,96%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis is 8,96%. Het fonds streeft eerst naar lopende inkomsten en vervolgens naar kapitaalgroei door te beleggen in een mix van aandelen, converteerbare effecten en obligaties. De kostenratio is 0,55% en het fonds heeft een aantrekkelijk dividendrendement van 2,95%.

7) Het Bond Fund of America

Het Bond Fund of America werd gelanceerd in mei 1974 en heeft een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,73%. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis van het fonds is 2,93%. Dit is een van de meest gediversifieerde obligatiefondsen en biedt de fondsbeheerder een uitstekende flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderende obligatiemarktomstandigheden bij het nastreven van hoge inkomsten en behoud van kapitaal. Het fonds belegt in bedrijfs-, hypotheek- en overheidsschuldbewijzen. De kostenratio is 0,6% en het fondsrendement is 1,84%.

8) American Balanced Fund

American begon het American Balanced Fund in juli 1975 aan te bieden en het fonds heeft sinds de oprichting een gemiddeld jaarlijks rendement van 10,6% behaald. Dit fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn en inkomensgroei. De fondsbeheerder belegt maximaal 75% van het fondsvermogen in gewone aandelen, en de rest in obligaties en andere vastrentende waarden. Het vijfjaarlijkse rendement op jaarbasis van het fonds is 10,77%. De kostenratio is 0,59% en het dividendrendement is 1,42%.

9) Fundamenteel beleggersfonds

Het Fundamental Investors Fund werd gelanceerd in augustus 1978 met het beleggingsdoel kapitaalgroei. De fondsbeheerder belegt in waardemogelijkheden en aandelen waarvan is vastgesteld dat ze een superieure potentiële groei in omzet en winst bieden. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds sinds de oprichting is 12,26%, wat nauw overeenkomt met het vijfjaarlijkse jaarrendement van 12,66%. De kostenratio is 0,6% en het dividendrendement is 0,99%.

10) Het Tax-Exempt Bond Fund of America

Het Tax-Exempt Bond Fund of America, gelanceerd in oktober 1979. Dit fonds streeft naar maximale belastingvrije inkomsten door primair te beleggen in obligaties en obligaties van gemeenten en overheden. Het fonds heeft een gemiddeld jaarlijks rendement sinds de oprichting van 6,55% en een vijfjarig jaarlijks rendement van 4,61%. Het rendement op 12 maanden van het fonds is 3,12% en de kostenratio is 0,54%.

Bekijk de video: Top hacker shows us how it's done. Pablos Holman. TEDxMidwest (September 2019).