3 te vermijden langlopende obligatiefondsen (GEDZX, PLRIX)

Een van de belangrijkste maar nog niet begrepen maatstaven in vastrentende beleggingsfondsen is duration, wat een maat is voor de gevoeligheid van een portefeuille voor rentewijzigingen in concurrerende schuldinstrumenten. Gemeten in jaren, wordt de duur gebruikt om de geschatte waardering of afschrijving van de waarde van een portefeuille voor rentewijzigingen in stappen van 1% te berekenen. Een fonds met een looptijd van zeven jaar waardeert bijvoorbeeld 7% bij een daling van de concurrerende rentetarieven met 1%.

Dezelfde rekenkunde geldt in de tegenovergestelde richting wanneer de rentetarieven stijgen. Zoals in het bovenstaande voorbeeld resulteert een stijging van de concurrentietarieven met 1% in een daling van de portefeuillewaarde met 7%. Met de dalende rentetarieven sinds 2008 hebben de langlopende obligatiefondsen, met name die met de langste looptijd, goed gepresteerd. Fondsen met een lange looptijd zijn echter ook het kwetsbaarst in een omgeving met stijgende rentevoeten, zoals voorspeld door de Federal Reserve Bank sinds begin 2015. Het volgende is een samenvatting van langlopende obligatiefondsen die in 2016 moeten worden vermeden, op basis van cijfers geldig vanaf 28 maart 2016.

GuideStone Funds Obligatiefonds met verlengde looptijd van obligaties (GEDZX)

Een portefeuillemix van langlopende bedrijfs- en staatsobligaties hielp de GuideStone Funds Extended-Duration Bond Fund Investor Class ("GEDZX") goed presteren in een dalende renteklimaat in de afgelopen vijf jaar, met een winst op jaarbasis van 7,47%, benadrukt door een winst van 17,39% in 2014. Echter, verder in 2016, biedt de gemiddelde effectieve duur van 13,22, die het fonds goed deed gedaald en de rente daalde, het potentieel voor een hoog risico en volatiliteit in een stijgende renteomgeving.

Het fonds heeft een gemiddelde effectieve looptijd van 25,37 jaar en een achterblijvende 12-maands opbrengst van 1,32%. De combinatie van looptijd en langlopende looptijden maakt dit fonds nog gevoeliger voor stijgende rentetarieven. Wanneer deze statistieken worden gecombineerd met de lage opbrengst van het fonds, maakt de verhouding tussen risico en beloning dit een fonds om te vermijden in 2016.

PIMCO Lange termijn totaalrendement institutioneel fonds

De portefeuille van het PIMCO Long Duration Total Return Institutional Fund ("PLRIX"), dat bedrijfs-, schatkist- en agentuurobligaties met een lange looptijd houdt, is vergelijkbaar met het GuideStone-fonds. Beide fondsen hebben een gemiddelde effectieve looptijd van 13,56 jaar en een gemiddelde effectieve looptijd van 22,46 jaar. De rendementen zijn ook vergelijkbaar, aangezien het PIMCO-fonds een jaarrendement op jaarbasis van 7,72% en een winst van 19,02% in 2014 genereerde.

Het belangrijkste voordeel van dit fonds is de opbrengst van 5,34%, die een buffer biedt wanneer de aandelenkoersen dalen. Ondanks dit rendementsvoordeel zal een portefeuille die is ingesteld om te profiteren van dalende koersen waarschijnlijk echter aanzienlijke tegenwind ondervinden naarmate de koersen stijgen. Onder deze omstandigheden maakt de portefeuillestructuur van het fonds het even gevoelig voor stijgende rentevoeten met de bijbehorende volatiliteit aan de keerzijde. De potentiële volatiliteit, zoals weergegeven door de looptijd van het fonds, biedt een aanzienlijk risiconiveau met het potentieel om dalingen van aandelenkoersen te genereren die de inkomsten van het fonds overtreffen.

Het Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX)

Met een portefeuille die bijna volledig bestaat uit langlopende US Treasury STRIPS, biedt de Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund Institutional Shares ("VEDTX") maximale blootstelling aan renteschommelingen. Het belangrijkste verschil tussen dit fonds en de anderen in deze groep is de verlengde looptijd van 24,84, die te wijten is aan het gebrek aan interne cashflow in een portefeuille van STRIPS. Zonder interne kasstroom is de looptijd van het fonds vergelijkbaar met zijn gemiddelde effectieve looptijd van 25,2 jaar. De opwaartse volatiliteit als gevolg van de portefeuillesamenstelling van het fonds genereerde rendementen van 55,79 en 45,66% in respectievelijk 2011 en 2014.

Fondsen die volledig uit Treasuries bestaan, worden in het algemeen geacht het hoogste niveau van kredietveiligheid te bieden. Met dit fonds neemt kredietveiligheid echter een achterbank in voor het potentieel voor extreme volatiliteit en neerwaarts risico in een omgeving met stijgende rentevoeten. Hoewel het fonds de afgelopen vijf jaar solide rendementen heeft gegenereerd, moeten beleggers niet achter de prestaties aanlopen vanwege de extreme risico's van met STRIP beladen portefeuilles wanneer de rentetarieven stijgen.

Het komt neer op

Langlopende bedrijfs- en schatkistobligaties hebben beleggers de afgelopen vijf jaar een waardestijging en -inkomsten opgeleverd doordat de rentevoeten naar historische dieptepunten daalden. In een omgeving met stijgende rentevoeten kan dezelfde portefeuilledynamiek die opwaartse rendementen opleverde echter snel van richting veranderen, met een verslechtering van de aandelenkoersen die de opbrengsten van deze fondsen overtreft. Deze fondsen moeten in 2016 worden vermeden omdat hun risicoprofielen hun rendementsmogelijkheden ver overstijgen.

Bekijk de video: "Jongeren sneller uit de schulden" (September 2019).