3 Risico's US Bonds Face in 2016

Obligatiemarkten lopen een aanzienlijk risico richting 2016. Aanhoudende volatiliteit op de aandelenmarkten tijdens de eerste paar handelsweken maakt beleggers nerveus. De Chinese aandelenmarkt blijft dalen, ondanks tussenkomst van de overheid. Deze onzekerheid loopt over naar de obligatiemarkten. Nu de Federal Reserve nog op koers ligt om de rente in 2016 nog verder te verhogen, vertoont de obligatiemarkt een potentieel teken van een recessie met een afvlakkende rentecurve. De markt voor hoogrentende obligaties verkoopt nog steeds omdat bezorgdheid over mogelijke wanbetalingen van oliemaatschappijen op de prijzen drukt. Toch zijn er met verhoogde volatiliteit altijd kansen waarop slimme beleggers kunnen kapitaliseren.

Renteverhoging

De Fed verhoogde de federale fondsenrente met een klein kwartpunt tijdens haar vergadering op 16 december 2015. Het heeft aangegeven dat het de tarieven later in 2016 zal blijven verhogen. De Fed heeft verklaard dat het de tarieven alleen geleidelijk zal verhogen als de marktomstandigheden het toelaten. . De vraag wordt of de marktvolatiliteit begin 2016 voldoende is om de Fed over te halen om voorlopig verdere stijgingen uit te stellen.

De stijging van de rentetarieven legt meer neerwaartse druk op de obligatiekoersen. Er is een omgekeerde relatie tussen rentetarieven en de prijzen van obligaties. Dit verhoogt het risico dat de koersen van obligaties lager worden. Renteverhogingen kunnen een grotere impact hebben op bepaalde sectoren van de obligatiemarkten, zoals hoogrentende obligaties.

De renteverhoging in december is de eerste keer dat de Fed de rentetarieven verhoogde sinds eind 2008 tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis. Hoewel een kwartpuntstijging erg klein is, hebben de markten sinds die tijd niet vriendelijk gereageerd. De S&P 500 werd op die datum verhandeld op ongeveer 2.400. Het handelt rond medio januari 2016 rond de 1.900. Het is moeilijk te zeggen in hoeverre de neerwaartse beweging op de aandelenmarkt het gevolg is van de renteverhoging. Toch beginnen de markten in 2016 rotsachtig.

Hoog rendement risico

De hoogrenderende obligatiemarkt vormt mogelijk het grootste risico voor beleggers in 2016. Er was een aanzienlijke uitverkoop in de hoogrenderende sector in het laatste deel van 2015. De iShares iBoxx High-Yield Corporate Bond ETF is gedaald met ongeveer 7% tussen eind oktober 2015 en half januari 2016. Dit is een zeer substantiële daling voor een obligatiefonds. Bovendien sneden twee hoogrentende beleggingsfondsen aflossingen van beleggers af in een poging om activa tegen vuurprijzen te moeten verkopen. Deze beleggingsfondsen werden gekwetst door dalende energieprijzen die slechte prestaties veroorzaakten.

Een aanzienlijk deel van de hoogrentende markt bestaat uit vastrentende effecten uitgegeven door olie- en gasbedrijven. De prijzen voor ruwe olie en aardgas zijn in 2015 dramatisch gedaald. Beleggers maken zich zorgen dat het faillissement van kleinere olie- en gasbedrijven mogelijk toeneemt, wat zou kunnen leiden tot wijdverspreide wanbetalingen op hun obligaties. Hoewel olie- en gasbedrijven delen van hun productie hebben kunnen afdekken, blijven de energieprijzen laag. Terwijl hun hedges naar vervaldatum rollen, worden ze geconfronteerd met nog meer nare cashflowsituaties.

Afvlakking opbrengstcurve

De schatkistmarkt ziet ook een afvlakkende rentecurve met de stijging van de rentetarieven. Obligatiebeleggers stappen uit Treasurys met kortere rendementen om hun beleggingen te verplaatsen naar obligaties met een langere looptijd. Een afvlakkende rentecurve doet zich voor wanneer er weinig verschil is tussen de rentetarieven voor kortlopende en langlopende obligaties. Dit geeft aan dat de rendementen op kortlopende obligaties sneller stijgen dan de rendementen op langerlopende obligaties. Dit kan betekenen dat beleggers lagere verwachtingen hebben van toekomstige inflatie. Dit kan een teken zijn dat beleggers een tragere economische groei verwachten.