Financiële voetnoten: de kleine lettertjes lezen

Als er één advies is dat we vaak horen, is het altijd goed om de kleine lettertjes te lezen. Waarom zou het anders zijn voor de financiële overzichten van een bedrijf? Als de winst- en verliesrekening, balans en kasstroom de kern vormen van de financiële informatie van een bedrijf, dan zijn de voetnoten de kleine lettertjes die deze kern verklaren.

Wat echter vaak niet wordt meegeleverd met dit wijze advies, is een reeks instructies over hoe de voetnoten van een bedrijf precies moeten worden gelezen. In dit artikel wordt niet alleen uitgelegd wat voetnoten zijn, maar wat ze betekenen en hoe u ze in uw financieel voordeel kunt gebruiken.

Wat zijn voetnoten?

Als u een financieel rapport ophaalt, vindt u altijd verwijzingen naar de voetnoten van de financiële overzichten. De voetnoten beschrijven in detail de werkwijzen en het rapporteringsbeleid van de boekhoudmethoden van het bedrijf en geven aanvullende informatie weer die niet in de overzichten zelf kan worden getoond. Met andere woorden, voetnoten breiden de kwantitatieve financiële overzichten uit door kwalitatieve informatie te verschaffen die een beter inzicht mogelijk maakt in de werkelijke financiële prestaties van een bedrijf gedurende een specifieke periode.

Voetnoteninformatie kan over het algemeen in twee verschillende gebieden worden opgesplitst. De eerste gaat over de boekhoudmethoden die een bedrijf kiest om zijn financiële informatie te formuleren, zoals het beleid voor omzetherkenning. De tweede geeft een uitgebreide uitleg van belangrijke operationele en financiële resultaten van bedrijven.

Boekhoudmethoden

Dit gebied, dat meestal aan het begin van de voetnoten staat, identificeert en verklaart de belangrijkste boekhoudprincipes van een bedrijf. Deze voetnoten zijn onderverdeeld in specifieke boekhoudgebieden (omzet, voorraad, etc.), die het beleid van een bedrijf met betrekking tot die rekening beschrijven en hoe de waarde ervan wordt bepaald.

Een van de belangrijkste financiële maatregelen is bijvoorbeeld de omzet. In de voetnoten vindt u vaak een nota voor omzetherkenning, die beschrijft hoe een bedrijf bepaalt wanneer het zijn inkomsten heeft verdiend. Vanwege het vaak complexe karakter van bedrijfsactiviteiten, is het punt waarop een verkoop kan worden geboekt (in de jaarrekening geplaatst) niet altijd duidelijk. Deze sectie geeft een belegger waardevol inzicht in wanneer een bedrijf inkomsten boekt. Ford Motor Co. herkent bijvoorbeeld een verkoop op het moment dat een dealer een Ford-voertuig in bezit neemt.

Waarnaar te zoeken

Er zijn twee dingen om op te letten bij het analyseren van de boekhoudmethoden van een bedrijf in de voetnoten. Het eerste is om te kijken naar de boekhoudmethode van een bedrijf en hoe deze zich verhoudt tot de algemeen aanvaarde boekhoudmethode en industriestandaarden. Als het bedrijf een beleid hanteert dat verschilt van dat van anderen in de branche of een beleid dat veel te agressief lijkt, kan dit een teken zijn dat het bedrijf zijn financiële overzichten probeert te manipuleren om een ​​ongewenste gebeurtenis te verhullen of de perceptie van een betere te geven prestatie.

Als voorbeeld van het gebruik van omzetherkenning bij autobedrijf X, laten we aannemen dat bedrijf X de inkomsten boekt wanneer een auto wordt geproduceerd in plaats van inkomsten te boeken bij eigendomsoverdracht. Deze strategie is veel te agressief, omdat bedrijf X niet kan garanderen dat dealers ooit die auto in bezit zullen nemen. Een ander voorbeeld is een tijdschriftbedrijf dat al zijn verkopen boekt aan het begin van het abonnement. In dit geval heeft het bedrijf zijn kant van de verkoop niet uitgevoerd (het product leveren) en moet het alleen inkomsten boeken wanneer elk tijdschrift naar de abonnee wordt verzonden.

Het tweede punt dat van belang is om te onderzoeken, zijn alle wijzigingen die in een rekening worden aangebracht van de ene periode naar de volgende, en het effect dat dit zal hebben op de bottom-line financiële overzichten. Stel je in het voorbeeld van bedrijf X voor dat het bedrijf is overgeschakeld van de leveringsmethode naar de productiemethode. Het boeken van inkomsten voordat goederen worden overgedragen, zou de agressiviteit van de boekhouding van bedrijf X vergroten. De financiële overzichten van het bedrijf zouden minder betrouwbaar worden, omdat investeerders niet zeker zouden zijn hoeveel van de opbrengsten afkomstig waren van daadwerkelijke verkopen, en hoeveel vertegenwoordigde producten waren geproduceerd maar niet geleverd door bedrijf X.

Het is belangrijk om bij het aanpakken van dit gebied eerst een basiskennis te verwerven van de GAAP-normen (Generally Accepted Accounting Principles) voor het berekenen van financiële informatie. Hiermee kunt u vaststellen wanneer een bedrijf deze norm niet volgt.

Openbaarmaking en financiële details

De jaarrekening in een jaarverslag wordt verondersteld schoon en gemakkelijk te volgen te zijn. Om deze netheid te handhaven, blijven andere berekeningen over voor de voetnoten. Het openbaarmakingssegment geeft details over langlopende schulden, zoals vervaldata en rentetarieven, waardoor u een beter idee krijgt van hoe de financieringskosten zijn ingedeeld. Het bevat ook informatie over aandelenbezit van werknemers en uitgegeven aandelenopties, die ook belangrijk zijn voor beleggers.

Andere details die in de voetnoten worden vermeld, zijn onder meer fouten in eerdere boekhoudkundige overzichten, dreigende juridische zaken waarbij de onderneming betrokken is en details van synthetische leaseovereenkomsten. Dit soort openbaarmakingen zijn van het grootste belang voor beleggers die belang hebben bij de bedrijfsactiviteiten.

Een andere belangrijke focus bij het bekijken van het toelichtingssegment is wat er is overgebleven van de jaarrekening. Wanneer een bedrijf aan boekhoudnormen voldoet, kunnen de regels toestaan ​​dat het een grote verplichting buiten de jaarrekening houdt en in plaats daarvan in de voetnoten rapporteert. Als beleggers de voetnoten overslaan, missen ze deze verplichtingen of risico's waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd.

Problemen met voetnoten

Hoewel voetnoten een verplicht onderdeel van een financieel overzicht zijn, zijn er geen normen voor duidelijkheid of beknoptheid. Het management is verplicht om informatie "buiten het wettelijke minimum" bekend te maken om het risico van vervolging te voorkomen. Waar dit minimum ligt, is echter gebaseerd op het subjectieve oordeel van het management. Verder moeten voetnoten zo transparant mogelijk zijn zonder handelsgeheimen en andere relevante informatie over zaken die het bedrijf zijn concurrentievoordeel schaden, vrij te geven.

Een ander probleem met de voetnoten is dat bedrijven soms proberen beleggers te verwarren door de bankbiljetten te vullen met juridisch jargon en technische boekhoudkundige termen. Wees achterdochtig als de beschrijving moeilijk te ontcijferen is - het bedrijf heeft misschien iets te verbergen. Als u situaties ziet waarin het bedrijf alleen een paragraaf over een belangrijke gebeurtenis of een kwestie schrijft, of ingewikkelde taal gebruikt om het volledig te omzeilen, kan het verstandig zijn gewoon door te gaan naar een ander bedrijf.

Het komt neer op

Geïnformeerde beleggers graven diep, op zoek naar informatie die anderen normaal gesproken niet zouden opzoeken. Hoe saai het ook is, lees de kleine lettertjes. Op de lange termijn zul je blij zijn dat je dat hebt gedaan.

Loading...