Welke invloed heeft Brexit op de EU-arbeidsmarkt? (JPM, GS)

Vrij verkeer van werknemers was een belangrijk grondbeginsel van de EU. Nu de Brexit een realiteit lijkt te zijn, hoe zal dat besluit zijn lokale arbeidsmarkt beïnvloeden?

Volgens artikel 45 van de EU-grondwet kunnen EU-burgers in een lidstaat wonen en werken zonder werkvergunning. Ze krijgen ook een uitkering als ze worden ontslagen of werkloos zijn.

Eerder dit jaar zei het Bureau voor Nationale Statistiek dat de netto migratie in 2015 een recordaantal van 330.000 bereikte. Van dit aantal waren 184.000 EU-migranten. Het Centre for Migration, Policy and Society (COMPAS) van de Universiteit van Oxford schatte dat jaarlijks gemiddeld 100.000 personen uit de EU naar het VK migreerden. Daarnaast waren twee miljoen personen uit de EU (op een totaal van 3,3 miljoen) in dienst van de EU-economie.

Welke invloed heeft het vrije verkeer van arbeid op de Britse economie?

Arbeid is een ingewikkeld probleem. In grote lijnen zijn er een aantal manieren waarop de instroom van EU-werknemers de Britse economie heeft beïnvloed.

Ten eerste is er het effect op de lokale arbeidsmarkten. Concurrentie van EU-werknemers kan de lonen drukken en lokale werknemers ertoe aanzetten werkloos te worden. De werkloosheidscijfers in het VK stegen tijdens de recente financiële recessie, maar zijn door de jaren heen meestal constant gebleven. .

Het ontbreken van grenscontroles en vrije migratie van werknemers maakte ook bepaalde sectoren van het VK concurrerender. Londen werd bijvoorbeeld een knooppunt voor banken en financiële dienstverleners die geïnteresseerd zijn in de EU-markt. Grote multinationale ondernemingen en Europese banken zouden daar kantoren kunnen openen zonder zich zorgen te hoeven maken over gedoe met visa en arbeidswetten. Evenzo hebben autofabrikanten autofabrieken opgezet om zich te richten op de lokale en EU-markten. Op zijn beurt bood dit werkgelegenheid aan lokale werknemers.

Ten slotte zijn er de kosten om uitkeringen te betalen. Een groot aantal werkloze EU-werknemers zal de overheidsfinanciën negatief beïnvloeden. De uitgaven van het VK aan werkloosheidsuitkeringen zijn het afgelopen decennium gestegen als gevolg van verschillende factoren, waaronder de financiële crisis en de toegenomen immigratie.

Welke invloed heeft Brexit op de arbeidsmarkten?

COMPAS schat dat de lonen voor werknemers die in het VK zijn geboren in veel gebieden met veel EU-immigratie zijn gedaald in vergelijking met gebieden waar het immigratieniveau tussen 2004 en 2012 lager was. De organisatie zei ook dat EU-onderdanen meer belasting genereerden dan zij ontvingen sociale uitkeringen. Er is dus een goede kans dat de exit van Groot-Brittannië uit de Europese Unie het een waardevolle bron voor belastingen heeft ontnomen.

Bankinstellingen hebben ook gedreigd met inkrimpen na de exit van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Volgens Nick Clements, oprichter van Magnify Money, een online hulpmiddel voor persoonlijke financiën, heeft de beslissing van Groot-Brittannië om Europa te verlaten de rol van Londen als financieel centrum bedreigd. "De stad is duur en ik verwacht dat MNC's naar goedkopere opties in de EU zoeken", zei hij. JP Morgan Chase Inc. (JPM) en Goldman Sachs (GS) behoren tot financiële instellingen die de intentie hebben aangekondigd om hun personeelsbestand terug te dringen na de verlofstemming. Autofabrikant Ford Motor Company (F) overweegt ook banenverlies in zijn Britse fabriek. "Ik vrees dat die trend kan versnellen," zei Clements.

Er is ook de mogelijkheid dat de Brexit de Britse arbeidsmarkten mogelijk niet wezenlijk verandert. Dit komt omdat het VK mogelijk opnieuw onderhandelt om deel uit te maken van de Europese Economische Ruimte. Vrij verkeer van arbeid is een voorwaarde om deel uit te maken van de economische groep. Noorwegen en IJsland, die deel uitmaken van de EER, hebben zich bijvoorbeeld aan hun beginsel van vrije arbeidsbeweging moeten houden voor hun lidmaatschap. De kansen dat het VK zich aan een vergelijkbaar dictum zal moeten houden, zijn groot.

 

Bekijk de video: Het Europees Project is gekaapt door multinationals: Sid Lukkassen en Ronald van Raak (November 2019).

Loading...